previous pauseresume next

راهنمای بیمار

معرفي بيمارستان :

بيمارستان گلديس به متراژ ۷۴۰۰۰ متر توسط سازمان تأمين اجتماعي احداث و به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان واگذار گرديد . اين مركز در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد و در حال حاضر با ۶۹ تخت فعال و ۳۷۵ نفر پرسنل مشغول به كار مي باشد .

بخشهاي درماني :

اورژانس، CCU، داخلي ، نوزادان ، زايشگاه ، جراحي مردان و زنان ، اتاق عمل، دياليز ، ICU (در حال راه اندازي)

بخشهاي تشخيصي:

آزمايشگاه ، راديولوژي ، سونوگرافي، سي تي اسکن ، اسپيرومتري ، اديومتري ، اکوکارديوگرافي و طب كار

 

سازمانهاي طرف قرار داد بيمه

بيمارستان گلديس با کليه ي سازمانهاي  بيمه خدمات درماني، بيمه تامين اجتماعي، بيمه ارتش ، بانک صادرات، بانک ملي، شرکت نفت و ... قرارداد دارد و قادر به سرويس دهي به بيمه شدگان تحت پوشش سازمان هاي فوق مي باشد .

 

در صورتيكه در حال حاضر تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستيد :

جهت استفاده از بيمه ي خويش فرماي ايرانيان، قبل از بستري به اداره ي بيمه خدمات درماني واقع در خيابان حافظ شمالي حد فاصل فرعي ۵ و ۶ مراجعه نماييد.

 

 

فرآيند پذيرش درمانگاه :

۱-پذيرش توسط دستگاه نوبت دهي بصورت تلفني با شماره ۵۲۶۸۲۸۸ بوده و از ساعت ۱۵ الي ۱۲ شب فعال است تا تكميل ظرفيت .

۲-مراجعه به  باجه نوبت در  روز بعد وارائه كارت ملي و اخذ نوبت مذكور و سپس مراجعه به صندوق درمانگاه و پرداخت هزينه مربوط به هر بيمه(در حال حاضر بيمه تأمين اجتماعي رايگان مي باشد)

۳-مراجعه به درمانگاه و ويزيت توسط پزشك بر اساس نوبت.

 

مدارك مورد نياز جهت بستري :

۱- دفترچه بيمه

۲- دستور بستري پزشك معالج

۳- كارت شناسايي ترجيحاً شناسنامه

۴- اصل آزمايشات و  راديوگرافي هاي انجام شده

فرآيند  پذيرش بستري :

۱- داشتن دستور پزشک برای بستری(از طريق مراجعه به درمانگاه بيمارستان و يا مطب هاي خصوصي) .

۲- تشكيل پرونده : در شيفت صبح با مراجعه به واحد مدارك پزشكي و در شيفت عصر و شب با مراجعه به صندوق اورژانس

۳-  مراجعه به صندوق و پرداخت علی الحساب

۴-  مراجعه به بخش مربوط .

۵- ارجاع به پاراکلینیک و تکمیل آزمایشات و رادیولوژی ، نوار قلب ، اکو و سایر اقدامات ضروری بنا به صلاحدید پزشک .

 

فرآيند  ترخيص :

۱- مراجعه به واحد درآمد

۲- کنترل و محاسبه پرونده از نظر هزینه ها و تأییدیه بیمه

۳- پرداخت بدهی به صندوق و صدور برگه ترخیص

۴- ارائه برگه ترخیص به بخش و خروج بيمار

 

 

 

 

 

          راهنماي مراجعين :

- معرفي بيمارستان

- بيمه هاي طرف قرارداد

- فرآيند پذيرش و ترخيص

- مقررات بيمارستان

- نحوه رسيدگي به شكايات

- زايمان فيزيولوژيك

- منشور حقوق بيمار

- برنامه درمانگاه

آدرس : اصفهان – شاهين شهر – شهرك گلديس 

تلفن : ۵- ۵۲۶۰۸۰۱ -۰۳۱۲

فاكس : ۵۲۶۳۸۰۱ -۰۳۱۲  

سايت بيمارستان : goldis.mui.ac.ir

 

معرفي بيمارستان :

بيمارستان گلديس به متراژ ۷۴۰۰۰ متر توسط سازمان تأمين اجتماعي احداث و به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان واگذار گرديد . اين مركز در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد و در حال حاضر با ۶۹ تخت فعال و ۳۷۵ نفر پرسنل مشغول به كار مي باشد .

بخشهاي درماني :

اورژانس، CCU، داخلي ، نوزادان ، زايشگاه ، جراحي مردان و زنان ، اتاق عمل، دياليز ، ICU (در حال راه اندازي)

بخشهاي تشخيصي:

آزمايشگاه ، راديولوژي ، سونوگرافي، سي تي اسکن ، اسپيرومتري ، اديومتري ، اکوکارديوگرافي و طب كار

 

سازمانهاي طرف قرار داد بيمه

بيمارستان گلديس با کليه ي سازمانهاي  بيمه خدمات درماني، بيمه تامين اجتماعي، بيمه ارتش ، بانک صادرات، بانک ملي، شرکت نفت و ... قرارداد دارد و قادر به سرويس دهي به بيمه شدگان تحت پوشش سازمان هاي فوق مي باشد .

 

در صورتيكه در حال حاضر تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستيد : 

جهت استفاده از بيمه ي خويش فرماي ايرانيان، قبل از بستري به اداره ي بيمه خدمات درماني واقع در خيابان حافظ شمالي حد فاصل فرعي ۵ و ۶ مراجعه نماييد.

فرآيند پذيرش درمانگاه :

۱-پذيرش توسط دستگاه نوبت دهي  بصورت تلفني با شماره ۵۲۶۸۲۸۸ از ساعت  ۱۵ الي۶:۳۰ صبح  امكان پذير است تا تكميل ظرفيت .

۲-مراجعه به صندوق درمانگاه و پرداخت هزينه مربوط به هر بيمه(در حال حاضر بيمه تأمين اجتماعي رايگان مي باشد)

۳-مراجعه به درمانگاه و ويزيت توسط پزشك بر اساس نوبت.

 

مدارك مورد نياز جهت بستري :  

۱- دفترچه بيمه

۲- دستور بستري پزشك معالج

۳- كارت شناسايي ترجيحاً شناسنامه

۴- اصل آزمايشات و  راديوگرافي هاي انجام شده

فرآيند  پذيرش بستري :  

۱- داشتن دستور پزشک برای بستری(از طريق مراجعه به درمانگاه بيمارستان و يا مطب هاي خصوصي) .

۲- تشكيل پرونده : در شيفت صبح با مراجعه به واحد مدارك پزشكي و در شيفت عصر و شب با مراجعه به صندوق اورژانس

۳-  مراجعه به صندوق و پرداخت علی الحساب

۴-  مراجعه به بخش مربوط .

۵- ارجاع به پاراکلینیک و تکمیل آزمایشات و رادیولوژی ، نوار قلب ، اکو و سایر اقدامات ضروری بنا به صلاحدید پزشک .

 

فرآيند  ترخيص :  

۱- مراجعه به واحد درآمد

۲- کنترل و محاسبه پرونده از نظر هزینه ها و تأییدیه بیمه

۳- پرداخت بدهی به صندوق و صدور برگه ترخیص

ارائ

 

مقررات بيمارستان :

۱- روزهاي ملاقات شنبه، دوشنبه، چهارشنبه وجمعه ساعت ۱۴-۱۶ مي باشد و تردد اطفال زير ۱۲ سال ممنوع مي باشد .

۲- استعمال دخانيات در تمام فضاهاي داخلي بيمارستان اكيداً ممنوع مي باشد .

۳- استفاده از تلفن همراه در نزديكي بخش هاي ويژه  به دليل تداخل در امواج مانيتورها ممنوع مي باشد .

۴- تردد وسايل نقليه به داخل بيمارستان به جز پياده نمودن بيمار اورژانسي ممنوع مي باشد .

۵- مسئوليت مراقبت از وسايل شخصي با بيمار و همراه وي      مي باشد و بيمارستان هيچ كونه مسئوليتي در قبال آن ندارد.  

 

نحوه رسيدگي به شكايات :

۱- پيشنهادات ، انتقادات و شكايات خود را در صندوق ارتباط مستقيم با رياست بيمارستان كه در مكان هاي مختلف  به اين منظور تصب گرديده است ،‌  بيندازيد .

۲- با شماره تلفن داخلي ۲۰۴ ، دفتر مديريت تماس حاصل  نماييد .

۳- شكايات و نظرات خود را در سايت بيمارستان مرقوم نمائيد .

۴-  فرم مخصوص"پيگيري شكايات ارباب رجوع" را از مسئولين بخش ها ،‌سوپروايزر ، مترون و يا مديريت دريافت نموده ، تكميل نماييد و با ثبت شماره تماس ، اين مركز شما را از نتيجه بررسي شكايت مطلع خواهد نمود .

زايمان فيزيولوژيك: 

مادران باردار مي توانند از هفته ۲۰ بارداري با شركت در  ۸ جلسه كلاس آمادگي براي زايمان (روزهاي شنبه ساعت ۱۲-۱۰) دوران بارداري و زايمان خود را به يك مرحله جذاب از زندگي خود تبديل كنند.

 

 

 

منشور حقوق بيمار

۱- بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان مؤثر همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد .

۲- بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل بشناسد .

۳- بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص ،‌درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصاً و يا در صورت تمايل از طريق يكي از وابستگان از پزشك معالج درخواست نمايد، به طوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تأخير در ادامه درمان و يا تهديد جاني بيمار گردد .

۴- بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درمان مشاركت نمايد .

۵- بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود را از خاتمه درمان اعلام و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه كند.

۶- بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج استعلام صورت گيرد ، اطمينان حاصل نمايد .

۷- بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد .

۸- بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني ، قبلاً مهادت گروه معالج ، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه هاي خدمات د رمركز درماني مقصد مطلع گردد .