previous pauseresume next

نوبت دهی تلفنی

سامانه نوبت دهی تلفنی بیمارستان با شماره تلفن ۴۵۲۶۸۲۸۸ جهت اطلاع از برنامه پزشکان متخصص و رزرو نوبت جهت روز بعد از ساعت ۳ بعدازظهر تا ۱۲ شب فعال می باشد

 

شما می توانید جهت دانلود راهنمای کدینگ نوبت دهی تلفنی  اینجا کلیک کنید