previous pauseresume next

نشست با اعضاء کمسیون بهداشت محترم شورای اسلامی شهر

آقای دکتر امیر زاده با اعضاء محترم کمسیون بهداشت شورای اسلامی شهر نشستی در روز شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۵ برگزار کرد

برگزاری کلاس آموزشی آتش نشانی

کلاس آموزشی آتش نشانی با حضور پرسنل محترم آتش نشانی شاهین شهر برگزار در روز شنبه ۱۱/۱۰/۹۵ برگزار شد

عرض تسلیت

برگزاری مانور عملیاتی با سناریوی فرضی

در تاریخ ۲۸/۹/۹۵ ساعت ۱۰ صبح مانورعملیاتی با سناریوی فرضی ارجاع تعداد زیاد از مصدومین به دنبال سانحه تصادف در اتوبان اصفهان شاهین شهر در اورژانس بیمارستان با حضور کلیه پرسنل بخش اورژانس برگزار شد و هریک از جایگاهها به بیان شرح وظیفه خود در رابطه با سناریو پرداختند.

عرض تسلیت

روزجهانی ایذر

بمناسبت روز جهانی ایدز واحد آموزش به بیمار به بیماران بخشهای مختلف بصورت حضوری برخی از موارد لازم در این خصوص را آموزش ارائه نمودند.

بازدید هییت ارزیابی وبرآورد نیروی انسانی دانشگاه

بازدید هییت ارزیابی وبرآورد نیروی انسانی دانشگاه متشکل از جناب آقایان اکبری وکیانی قلعه ومظاهری ومدیر پرستاری استان جناب جمالی،با تشکرویژه از ریاست محترم دانشگاه،ومعاونین توسعه ودرمان

روز ۲۵ آبان

آگهی استعلام

برای دانلود جزئیات استعلام اینجا کلیک کنید

گرامیداشت روز سالمند

واحد آموزش به بیمار بمناسبت روز سالمند اقدام به گرفتن فشار خون، قند خون و آموزش بیماران سالمند از طریق کتابچه، پمفلت آموزشی و آموزش بصورت شفاهی و رایگان نمود

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان گلدیس RSS